Saturday, 7 July 2018

Melayu bersemangat Kebangsaan jaga agamamu

Melayu bersemangat Kebangsaan jaga agamamu; wahyu Allah dlm suratulkaafiruun menyebut;

Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, (1) Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kamu sembah. (2) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku ibadahi (3) Dan aku tidak pernah menjadi ahli ibadah kepada apa yang kamu sembah, (4) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku ibadahi. (5) Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.” (6)


No comments:

Post a Comment