Wednesday, 11 July 2018

Wala atau taat kepada pemimpin

Wala atau taat kepada pemimpin
Dalam keadaan tertentu ikatan ketaatan itu akan terungkai dan menjadi kewajipan umat Islam untuk keluar. 
Jumhur fuqaha’ menetapkan pemimpin tersebut hendaklah dijatuhkan.
Ubadah Ibn Shamit r.a berkata: Kami membai’at Rasulullah s.a.w dengan janji akan mendengar perintahnya, mentaatinya baik dalam keadaan susah mahupun senang, baik sulit mahupun lapang dan dalam keadaan dia lebih mengutamakan orang lain daripada kami dan kami tidak melawan orang-orang yang memegang kekuasaan, kecuali (beliau menjelaskan) jika kamu melihat bukti “kafir buwah” (الكفرالبواح) terhadap mereka. Terhadap orang seperti itu disisi kamu ada keterangan yang cukup daripada Allah”. 

(HR.Mutaffaq ‘alaih,al-Muntaqa 2/739)
No comments:

Post a Comment